Hoppa till huvudinnehåll

Projekt / Samarbeten

Folkteatern samarbetar med många olika parter; andra teatrar, civilsamhällesorganisationer och fria aktörer. En del samarbeten är återkommande och långsiktiga, andra är samarbeten omkring ett specifikt projekt eller insats. Med dessa samarbeten får vi spännande produktioner till teatern och vidgar vyerna.

Vi samarbetar bland annat med Trollhättan Stad och verksamheten n3, Regionteater Väst, restaurang FOLK, ABF, Angereds Teater, Göteborgs Stadsmission, Stockholm Stadsteater, föreningen Klyftan, Länsteaterföreningen i Sverige, Göteborgsoperan, Dans- och teaterfestivalen och Teaterstråket. Utöver dessa finns många andra samarbetsparter. 

Folkteatern och Angered Teaterskola har god kontakt, exempelvis erbjuds provpublikplatser för att se så gott som samtliga av våra föreställningar.

Samarbetet består i att detta fastighetsbolag erbjuder sina hyresgäster teaterbiljetter och arrangerar teaterträffar för dem på Folkteatern.

Nyproducerad dokumentärfilm i världsklass visas några gånger per termin på Lilla Scenen samt på Foajéscenen.

Folkteatern deltar i nätverket FOKIS, som startade 2014 av och med folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborgsregionen. Målen med nätverket är bland annat vidgat deltagande i kulturlivet genom samverkan mellan folkhögskolorna och kulturinstitutionerna, bättre resursutnyttjande av kulturverksamheterna och ökat medskapande. Organisationerna som deltar i nätverket är Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Folkhögskolan i Angered, Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs Folkhögskola, Hjälmareds Folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Wendelbergs Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola Viskadalen, Borås Folkhögskola, Helsjöns Folkhögskola, Fristad Folkhögskola, Angeredsteatern, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Kultur i Väst, Röda Sten Konsthall, Västarvet, Regionteater Väst, Textilmuseet och Borås museum, Borås konstmuseum och Folkteatern.

Ett initiativ skapat under valåret 2022 av Backa Teater, Masthuggsteatern, Frihetsteaterns Vänner, Angereds Teater och Folkteatern med vallöftet att lyfta fram konstnärskap där konstnärlig frihet är begränsad. Aktiviteter kommer genomföras under hela mandatperioden 2022–2026.

Hösten 2021 startade det nya produktionscentrumet i Torslanda där GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Angered Teater och Folkteatern samarbetar om lager, rekvisita, verkstad och repetitionslokaler. Detta innebär både en positiv utveckling av täta samarbeten institutionerna emellan vad gäller arbetsmiljö, maskinpark, lager och också många möjliga framtida samarbeten för hållbart och resurssparande arbete.

Folkteatern har ett pågående samarbete med Göteborgs kulturhus i Bergsjön och kulturskolan i Östra Göteborg.

Arrangerar öppen scen för poesi och bjuder in såväl oupptäckta berättare som etablerade mästare i poetry slam, under ledning av poeten Oliva Bergdahl. Göteborgs Poetry Slam är en möjlighet för poeter att ta scenen i anspråk för sina litterära verk.

Folkteatern har tät kontakt med Högskolan för scen och musik, både utifrån att erbjuda besök på Folkteatern, praktik för skådespelarstudenter och, när så önskas, föreläsningar. Folkteatern samarbetar även med utbildningarna på HDK Valand.

Folkteatern samarbetar med Högskolan i Skövde och Skövde Konsthall i projektet Future Media Theatres, futuremediatheaters.weebly.com, i gränslandet teater, konst, ny teknik, spelutveckling och akademi. Inom projektet finns ett stort nätverk med kollegor inom dessa olika fält runt hela världen där utbyte av kunskap och erfarenheter sker. Projektet avslutas 2022, samarbetet fortsätter därefter på andra sätt t ex i form av gästspel på PlayLab.

Folkteatern är nyinvald medlem, våren 2021, i ETC: European Theatre Convention. ETC grundades 1988 och är Europas största nätverk av offentligt finansierade teatrar, med drygt fyrtio medlemmar från över tjugo länder. Nätverket främjar europeisk teater genom att vara en social plattform för dialog, demokrati och diskussioner om publikfrågor och samhällsutveckling. Läs mer om European Theatre Convention

 

Under 2015 avslutades EU-projektet Ville en Scene/Cities on stage, ett projekt som innefattade flera teatrar och teaterfestivaler runt om i Europa. Projektet ledde vidare till ett nytt projekt, EFFECT – European Factory for Emerging Creative Talents, med både nya och gamla samarbetsparter. Projektets parter är Festival du Jeune Théâtre de Liège, Association de Gestion du Festival d’Avignon, Bito Produccions Sociedad Limitada, Het Toneelhuis Stichting, Associazione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nacional D. Maria II, Technocité, Hessisches Staatstheater Wiesbaden och Folkteatern. 

 

Folkteatern Göteborg ingick 2011-2015 i ett internationellt nätverk kallat Cities on stage. Detta EU-projekt bestod av ett unikt samarbete mellan Folkteatern och fem andra europeiska teatrar med mål att skapa en ny levande repertoar i linje med de utmaningar som ett Europa i utveckling ställs inför. Under fem år skapade och spred teatrarna nya föreställningar som berörde frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. Läs mer om Cities on stage

Folkteatern var med i uppstarten av Kulturakademin (tidigare Kulturakademin Trappan) och sitter med i styrelsen. Folkteatern deltar också i branschråd samt i olika typer av samarbeten som uppstår under ett år.

Folkteatern är medlem i Länsteatrarna i Sverige, den nationella organisationen för nationell scenkonst i Sverige. Föreningen driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Ett långsiktigt samarbete mellan Folkteatern och Schillerska gymnasiets teaterelever påbörjades redan under 2016. Teaterprogrammet arrangerar exempelvis sina kick off-dagar i augusti hos oss samt även sina slutproduktioner när det närmar sig examen.

Samarbete pågår framförallt i form av samproduktioner under ett spelår. Under 2022 samproducerades Stortorget, som turnerade runt Sverige. Kommunikationsavdelningen deltar dessutom årligen på Riksteaterns stora årliga konferens för arrangörer runtom om i landet. I september 2022 hölls den i Varberg.

Kommunikationsavdelningen deltar på konferensen på Svenska Mässan för Västra Götalands personalgrupper med fokus hälsa.

Folkteatern deltog 2022 i festivalen i Slottsskogen som enda teaterverksamhet någonsin och spelade föreställningen Underground vid tolv bejublade tillfällen. Detta utgjorde en mycket fin brygga mellan Slottsskogen och Folkteatern då vi ännu en gång huserade Stay Out West och fyllde teaterhuset med konserter när festivalen i Slottsskogen stängt. Samarbetet fungerar mycket väl och en ny publik hittar till Folkteatern genom detta.

Bli medlemsombud

Bli medlemsombud

Föreningar, organisationer och privat- personer kan alla bli medlemsombud i Folkteatern! Då får ni rabatterat pris på biljetter och turnéföreställningar, inbjudan till teaterträffar och repetitioner.

Bli teaterombud

Bli teaterombud

Varför inte bli teaterombud? Som ombud får du speciella förmåner, t ex inbjudan till teaterträffar och repetitioner, rabatterat pris på biljetter och andra erbjudanden. Du bokar också in trevliga teaterbesök för din grupp. 

Vår teater

Vår teater

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Teaterns scener och foajé är en levande mötesplats även för samtal, konserter, poesi, filmkonst med mera. Fjärde Scenen är vår digitala scen - bara ett klick bort!